Sari la conținut

Conform cerinţelor Regulamentului General de Protecție a Datelor Personale 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Bella Fashion & Living are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Prin această pagină vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm şi protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacţionaţi cu noi în legătură cu produsele şi serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza şi modifica periodic această Politică de Confidenţialitate şi vom afişa pe website-ul nostru versiunea modificată, motiv pentru care vă rugăm să verificaţi periodic conţinutul acesteia.

Cine suntem?

BELLA FASHION & LIVING SRL este persoană juridică, având sediul social în Floreşti, jud. Cluj, str. Florilor, nr. 33B cu număr de ordine în Registrul Comerţului J12/3128/2014, cod unic de înregistrare fiscală 33750262 (în continuare ” BELLA FASHION & LIVING ” sau „noi”), iar în sensul legislaţiei cu privire la protecţia datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

În general, colectăm datele dvs cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveţi controlul asupra tipului de informaţie pe care ne-o oferiţi. Primim informaţii de la dvs astfel:

•    Când vă creaţi un cont ne transmiteţi: adresa de e-mail.

•    În cadrul paginii dvs personale (Contul meu) din platformă aveţi posibilitatea să adăugaţi informaţii suplimentare, precum: nume, prenume, număr telefon mobil, adrese de livrare.

•    Când plasaţi o comandă, ne furnizaţi informaţii precum: numele şi prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

Putem, de asemenea, să colectăm şi să prelucrăm ulterior anumite informaţii cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experienţa online şi a vă pune la dispoziţie oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflaţi mai multe detalii în acest sens prin consultarea secţiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca şi colecta informaţii în cookies şi tehnologii similare, conform Politicii de cookies.

Nu colectăm şi nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecţia datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Care sunt scopurile şi temeiurile prelucrării?

Vom utiliza datele dvs cu caracter personal pentru prestarea serviciilor în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

•    Crearea şi administrarea contului în cadrul platformei;
•    Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea şi facturarea acestora;
•    Soluţionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziţionate;
•    Returnarea produselor conform prevederilor legale;
•    Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

Cât timp păstrăm datele dvs cu caracter personal?

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs cu caracter personal cât timp aveţi un cont în platformă. Puteţi să ne solicitaţi oricând ştergerea anumitor informaţii sau închiderea contului, şi vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informaţii inclusiv ulterior închiderii contului, în situaţiile în care legislaţia aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs cu caracter personal?

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs următoarelor categorii de destinatari:

•    furnizorilor de servicii de curierat;
•   furnizorilor de servicii de plată/bancare;
•   furnizorilor de servicii IT;
•   în cazul în care ne revine o obligaţie legală, sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorităţi publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs de către terţii persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecţia datelor şi confidenţialitatea informaţiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceştia.

În ce ţări transferam datele dvs cu caracter personal?

În prezent, stocăm şi prelucrăm datele dvs cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs cu caracter personal unor entităţi localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în ţări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internaţional de date cu caracter personal este gestionat cu atenţie cu scopul de a vă proteja drepturile şi interesele. Transferurile către furnizorii de servicii şi alte părţi terţe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale şi, după caz, prin alte garanţii, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidenţialitate pentru protecţia datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Cum protejăm securitatea datelor dvs cu caracter personal?

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generaţie şi le stocăm pe servere securizate, asigurând în acelaşi timp redundanţa datelor.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi Euplatesc.ro. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermendiul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilităţi ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveţi?

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Platforma este aliniată la cerințele GDPR și folosește tehnologie de criptare și securizare a datelor la nivelul celor folosite de instituțiile bancare.

Vă asigurăm și vă respectăm drepturile stabilite prin legislația în vigoare.

Dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Vă stăm la dispoziție la adresa de email: contact@albertizabella.ro. Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.

Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printr-o simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa de email contact@albertizabella.ro.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obtine ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:

a) nu mai avem nevoie de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;

b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;

c) vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct),

d) vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;

e) datele personale sunt prelucrate contrar legii;

f) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale.

Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:

a) trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;

b) datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:

a) contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

b) prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;

c) în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în fața organelor de arbitraj;

d) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul http://www.dataprotection.ro/.

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări pe email la adresa contact@albertizabella.ro.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Izabella Albert, email: contact@albertizabella.ro

error: Conținutul este protejat!

Acest site foloseşte cookies. Prin navigarea pe acest site, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe informaţii

Acest site foloseşte cookie-uri pentru a-ţi furniza o experienţă bună de navigare si servicii adaptate nevoilor tale. Dacă continui să utilizezi acest site fără a modifica setările cookie-urilor sau dai clic pe "Accept" mai jos, atunci eşti de acord cu acest lucru.

Închide